Wykłady otwarte na życzenie

  W naszej zabytkowej siedzibie oferujemy bezpłatnie „WYKŁADY OTWARTE NA ŻYCZENIE” połączone z prezentacją unikatowych obiektów z księgozbioru Biblioteki, w tym zabytkowych map, starych druków, dzieł XIX-wiecznych i rękopisów z różnych dziedzin wiedzy: botaniki, astronomii, nauk rolniczych, fizyki, medycyny, historii czy literatury. Prelekcje te są adresowane do grup zorganizowanych (uczniów szkół różnego typu , studentów – zwłaszcza kierunków humanistycznych, studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych zainteresowanych). Przygotowujemy także prelekcje lub zajęcia dla studentów o innej tematyce, wskazanej przez zainteresowanych. Prosimy o umówienie się przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Poniżej uwidoczniono tematy wykładów/prelekcji. 

    W związku z wprowadzeniem do programów nauczania pracy metodą projektową, oferujemy nauczycielom i uczniom pomoc merytoryczną w przygotowaniu potrzebnych materiałów i bogaty księgozbiór.

    Ponadto zapraszamy młodzież z nauczycielami na lekcje przygotowujące do samodzielnej pracy w bibliotece: ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym oraz w bazach dostępnych online (recenzji do książek, filmów, spektakli teatralnych, wystaw). Uczymy także sporządzania opisu bibliograficznego publikacji wykorzystanych w pracy nad projektami szkolnymi. Dla wszystkich uczniów – lekcje biblioteczne ukierunkowane na ich konkretne zapotrzebowanie (np. dla klas sprofilowanych proponujemy lekcje teatralne, językoznawcze, z historii rolnictwa, medycyny, astronomii i inne).

 

KONTAKT:

www.biblioteka.ptpn.poznan.pl

e-mail: informacja@ptpn.poznan.pl

tel.: 61 852-74-41, wewn. 30; 61 852-44-87

 

TEMATY WYKŁADÓW:

 

1. Historia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jego Biblioteki (z prezentacją ciekawych obiektów z księgozbioru).

2. Jan Konstanty Żupański (1804-1883) i jego Wydawnictwo (z prezentacją książek z jego Wydawnictwa pochodzących z księgozbioru Biblioteki PTPN).

3. Kulinaria w zbiorach Biblioteki PTPN (z prezentacją m. in. starych książek kucharskich).

4. Poradniki reguł dobrego zachowania (savoir-vivre’u) w zbiorach Biblioteki PTPN (z prezentacją multimedialną i prezentacją książek).

5. Zbiory specjalne w Bibliotece PTPN z prezentacją starych druków, rękopisów, kartografii, ikonografii.

6. Kolekcja poloników argentyńskich ofiarowanych do Biblioteki przez Stanisława Lis-Kozłowskiego (z prezentacją ciekawych książek i czasopism).

7. Nauki tajemne i czary w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (z prezentacją obiektów z XVI-XX w.).

8. Ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski – językoznawca i jeden z pomysłodawców powołania do życia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (spuścizna rękopiśmienna i publikacje).

9. Dziedzictwo Hipokratesa. Medycyna przez wieki (z prezentacją obiektów z w. XVI-XX).

10. „Zagubieni w ogrodach” – historia ogrodów w rękopisach, drukach i ekslibrisach Biblioteki PTPN.

11. Spotkanie z historią teatru „na żywo” (z pokazem rękopisów teatralnych, afiszy, plakatów ze zbiorów Biblioteki PTPN, nauką korzystania z różnych baz bibliograficznych o profilu teatralnym).

12. Na krańce świata. Podróże i podróżnicy. Z pokazem starodruków, rękopisów i ekslibrisów XVI-XX wieku z księgozbioru Biblioteki PTPN.

13. Dawna książka, oprawy. Starodruki i oprawne rękopisy w zbiorach Biblioteki PTPN z prezentacją obiektów.

14. Pleszew i powiat pleszewski w zbiorach Bibliotek PTPN z prezentacją obiektów.

15. Kościan w zbiorach Bibliotek PTPN z prezentacją obiektów.

16. Gostyń w zbiorach Bibliotek PTPN z prezentacją obiektów.

17. Arcybiskup Edward Likowski – prezes PTPN z prezentacją obiektów ze zbiorów Biblioteki PTPN.

18. Książki heraldyczne  w  zasobach Biblioteki PTPN z prezentacją obiektów.

19. Rękopisy ze zbiorów PTPN – opracowanie i krytyka  zewnętrzna z prezentacją obiektów.

20. Kongres Wiedeński – prezentacja obiektów ze zbiorów Biblioteki PTPN.

21. Nauki tajemne i magia zabawowa w zbiorach Biblioteki PTPN – prelekcja z prezentacją multimedialną dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej.

22. August Cieszkowski – Cieszkowiana w zbiorach Biblioteki PTPN.

23. Archiwum genealogiczne dra Wojciecha Skowrońskiego ze zbiorów rękopisów  Biblioteki PTPN.

24. Proweniencje w zbiorach Biblioteki PTPN. Badania proweniencyjne księgozbiorów.