Zapowiedzi wydawnicze na 2015 rok


Wydawnictwa
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


 • Aleksander Łukasiewicz, Szymon Łukasiewicz, Udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki dnia codziennego, pod redakcją Lechosława Olszewskiego, Pawła Sawińskiego, Adama Ziółkowskiego
 • Gród piastowski w Gieczu. Geneza – funkcja – kontekst, redakcja naukowa Michał Kara, Teresa Krysztofiak, Andrzej Marek Wyrwa
 • Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna. Przekład Anna Gierlińska (2016)
 •  Krzysztof Antczak, Obraz Hiszpanii w "Historia Naturalis" Pliniusz Starszego
 • Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, redakcja Andrzej M. Wyrwa, Janusz Górecki
 • Bitwa przy moście mulwijskim. Konsekwencje, pod redakcja Zygmunta Kalinowskiego i Daniela Próchniaka
 •  Społeczność Pleszewa. Kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne, pod redakcją Krzysztofa Podemskiego i Andrzeja Przestalskiego
 • Justyna Kobus, Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI
 •  Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, pod redakcją Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka
 • Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (w dwustulecie urodzin pisarzy) , pod redakcją Macieja Junkierta, Wiesława Ratajczaka i Tomasza Sobieraja
 • Libretto i przekład, pod redakcją Elżbiety Nowickiej i Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej
 • Filozofia muzyki Petera Kivy’ego, pod redakcją Joanny Barskiej, Barbary Boguni, Marcina Krajewskiego i Aleksandra Wojda
 • Maciej Straburzyński, W meandrach dialektyki, w labiryntach ironii. Opery Louisa Andriessena
 • Paweł Wiktor Siechowicz, Wyobraźnia muzyczna Mikołaja Konstantego Čiurlionisa
 • Tadeusz Budrewicz, Tomasz Sobieraj, W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego
 • Tadeusz Różewicz i obrazy, pod redakcją Agaty Stankowskiej, Magdaleny Śniedziewskiej i Marcina Telickiego, Literatura i sztuka T. II
 • Tematy – konteksty – medialne transformacje, pod redakcją Seweryny Wysłouch i Beaty Przymuszały