Wydział VII - Nauk o Sztuce

(historia sztuki, muzykologia)

Ceny zawierają 5% podatku VAT

Prace Komisji Historii Sztuki

NAKŁADY WYCZERPANE

Prace Komisji Muzykologicznej

NAKŁADY WYCZERPANE

Poznańskie studia operowe

Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej

Polecamy również

Zamówienia:

Dystrybucja PTPN

Powrót

</