Wydział II - Historii i Nauk Społecznych

(historia, socjologia, etnografia, nauki prawne, nauki ekonomiczne,
archeologia, teologia, socjologia)

Ceny zawierają 5% podatku VAT

Prace Komisji Archeologicznej

Prace Komisji Historycznej

Wydawnictwa źródłowe Komisji Historycznej

Prace Komisji Socjologicznej

Prace Komisji Etnograficznej

Zamówienia:

Dystrybucja PTPN

Powrót