Wydział I - Filologiczno-Filozoficzny

(filologia, językoznawstwo, filozofia, filmoznawstwo)

Ceny zawierają 5% podatku VAT

Prace Komisji Językoznawczej


Gwary Dziś - Monografie

  • J. Kobus, Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Poznań 2015 (t. 1) (20 zł)

  • Prace Komisji Filologicznej


    Prace Komisji Filmoznawczej

    Zamówienia:

    Dystrybucja PTPN

    Powrót