Rocznik LXXII, 2006


ISSN 0324-8586; ISBN 978-83-7063-501-5

TREŚĆ ROCZNIKA

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Edward Rymar (Szczecin), O prawach Królestwa Niemieckiego i Marchii Brandenburskiej do zwierzchnictwa nad całym Pomorzem. s. 7 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

Marek Derwich (Wrocław), Łysogórski mit miejsca fundacji. Mnisi i przeszłość. s. 53 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

Dariusz Dąbrowski (Bydgoszcz), Dwa ruskie małżeństwa Leszka Białego. Karta z dziejów Rusi halicko-wołyńskiej i stosunków polsko-ruskich w początkach XIII wieku. s. 67 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

PRACE DROBNE I MATERIAŁY

Tomasz Jurek (Poznań), Agnes regina. W poszukiwaniu żony Bolesława Szczodrego. s. 95 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

Maciej Zdanek (Kraków), Tractatus contra sacra concilia Jana Biskupca. Nowe źródło do dziejów eklezjologii polskiej XV wieku. s. 105 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

Magdalena Bilska-Ciećwierz (Płock), Statuty wikariuszy kolegiaty wiślickiej z 1442 roku. s. 115 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

Marcin Starzyński (Kraków), Dwa nekrologi Jana Olbrachta (z krakowskiej księgi radzieckiej i Kodeksu Baltazara Behema). s. 127 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

Paweł Stróżyk (Poznań), Systematyka średniowiecznych i nowożytnych pieczęci miejskich Poznania. Status causae et controversiae. s. 137 – ZusammenfassungStreszczenieAbstract

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Jerzy Strzelczyk (Poznań), Mediewistyka niemiecka XX wieku [Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert, hrsg. von Peter Moraw und Rudolf Schieffer, Ostfildern 2005] s. 153

Tomasz Jurek (Poznań), Bulle polskich książąt [W związku z książką: Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Bulla Bolesława księcia Polski. Eine Bulle von Fürst Bolesław von Polen, Poznań 2006] s. 161

Maciej Zdanek (Kraków), Szkolnictwo dominikanów polskich w średniowieczu [Krzysztof Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005] s. 165

Herwig Wolfram, Gotische Studien. Volk und Herrschaft im frühen Mittelalter, München 2005 (Jerzy Strzelczyk, Poznań) s. 173

Werner Hechberger, Adel im fränkisch-deutschen Mittelalter, Ostfildern 2005 (Tomasz Jurek, Poznań) s. 175

Artur Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik, Warszawa 2006 (Dorota Leśniewska, Poznań) s. 177

Zisterziensische Klosterwirtschaft zwischen Ostsee und Erzgebirge, hrsg. von Winfried Schich, Berlin 2004 (Michał Kaczmarek, Wrocław) s. 179

Friederike Warnatsch-Gleich, Herrschaft und Frömmigkeit. Zisterzienserinnen im Hochmittelalter, Berlin 2005 (Michał Kaczmarek, Wrocław) s. 182

Krzysztof Morajko OCist, Charyzmat zakonu cystersów. Studium historyczno-prawne, Kraków 2006 (Michał Kaczmarek, Wrocław) s. 183

Arnd Reitemeier, Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters: Politik, Wirt-schaft und Verwaltung, Wiesbaden-Stuttgart 2005 (Izabela Skierska, Poznań) s. 185

Sascha Ragg, Ketzer und Recht. Die weltliche Ketzergesetzgebung des Hochmittelalters unter dem Einfluß des römischen und kanonischen Rechts, Hannover 2006 (Paweł Kras, Lublin) s. 188

Jan Klápště, (Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005 (Dorota Leśniewska, Poznań) s. 192

Libor Jan, Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006 (Tomasz Jurek, Poznań) s.196

Spätmittelalterliches Landesbewußtsein in Deutschland, hrsg. von Matthias Werner, Ostfildern 2005 (Tomasz Jurek, Poznań) s. 198

Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, Heidelberg 2006 (Jerzy Strzelczyk, Poznań) s. 200

Repertorium Poenitentiariae Germanicum, t. VI (1471-1484), Tübingen 2005 (Paweł Dembiński, Poznań) s. 203

Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, opr. Ryszard Tatarzyński, Kraków 2004 (Krzysztof Ożóg, Kraków) s. 206

Das ‘Leobschützer’ Rechtsbuch, bearb. und eingeleitet von Gunhild Roth, hrsg. von Winfried Irgang, Marburg 2005 (Tomasz Jurek, Poznań) s. 208

Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet, Heft 21, Wien-Weimar-Köln 2006 (Tomasz Jurek, Poznań) s. 210

Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, hrsg. von Joachim Bahlcke, Köln-Weimar-Wien 2005 (Tomasz Jurek, Poznań) s. 212

Ondřej Felcman, Eva Semotanová, Kladsko. Promeny středoevropského regionu, Hradec Králové – Praha 2005 (Bogusław Czechowicz, Wrocław) s. 214

Clementis Divina providentia papae XIII litterae decretales super canonizatione beati Ioannis Cantii presbyteri saecularis (promulgatae 16 VII 1767), edidit... Romanus Maria Zawadzki, Kraków 2004 (Krzysztof Ożóg, Kraków) s. 218

„Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, do druku podał Sławomir Górzyński, przypisy i wstęp Krzysztof Chłapowski i S. Górzyński, Warszawa 2006 (Antoni Gąsiorowski, Puszczykowo) s. 219

Mirosław Ustrzycki, Ziemianie polscy na Kresach w latach 1864-1914. Świat wartości i postaw, Kraków 2006 (Witold Molik, Poznań) s. 220


POLEMIKI

Pięciu Braci Męczenników (1003) w Międzyrzeczu czy w Kazimierzu? (Gerard Labuda, Poznań) s. 225


LISTY DO REDAKCJI

O średniowiecznym ustawodawstwie antyheretyckim w Polsce, czyli jeszcze o działalności autorskiej doktora Gerarda Kucharskiego (Paweł Kras, Lublin) s. 231

Kolejny plagiat Gerarda Kucharskiego (Antoni Gąsiorowski, Puszczykowo) s. 234