Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture

ISSN 2299-4645


Our Europe 1/2012

Our Europe 2/2013

Our Europe 3/2014

Our Europe 4/2015

Our Europe 5/2016

Our Europe 6/2017

Obraz

Szanowni Czytelnicy !

Dynamiczny rozwój antropologii kulturowej w Europie współczesnej wywołuje potrzebę konfrontowania wyników badań nad rozmaitymi zjawiskami kulturowymi obserwowanymi na naszym kontynencie. Dlatego z inicjatywy poznańskich i łódzkich antropologów powstał ten periodyk, którego pierwszy numer ośmielamy się właśnie zaprezentować. Jesteśmy świadomi, iż ma on jeszcze sporo niedostatków. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości uda się je wyeliminować. Zależy to przede wszystkim od tego, czy nasza inicjatywa wzbudzi zainteresowanie w środowisku antropologów, i czy spośród nich pozyskamy współpracowników. Zapraszamy więc do lektury pierwszego, bardzo skromnego numeru pisma, a jeszcze bardziej do owocnej współpracy. Liczymy w przyszłości na mądre, interesujące teksty.

Redakcja


Dear Readers!

The dynamic growth of cultural anthropology in contemporary Europe makes it a necessity to confront the range of research that is conducted into the diverse cultural phenomena of our continent. Polish anthropologists from the universities in Poznań and Łódź have therefore taken an initiative to found this periodical. We are humbly presenting to you its first issue. Although we are aware of its imperfections, we sincerely hope that flaws can be eliminated in the future if our initiative meets the interest of the anthropological community and of prospective contributors. We therefore kindly invite you to read this first, very modest, issue of Our Europe and, even more eagerly, appeal to you to join forces with us for a fruitful cooperation. Let the future bring us new intelligent and inspiring texts.

The EditorsEditorial Board
Grzegorz Pełczyński (editor-in-chief),
Inga Kuźma (assistant),
Adam Pomieciński (assistant),
Piotr Klafkowski (language advisor)


Editorial Committee
Daniel Drápala (Brno)
Laurent Sebastien Fournier (Nantes),
Mary Galbraith (Tuscaloosa),
Grażyna Ewa Karpińska (Łódź),
Katya Mihaylova (Sofia),
Dorota Skotarczak (Poznań),
Andrzej Paweł Wejland (Łódź)


Adrress
Redakcja „Our Europe”
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej US
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin, Poland
e-mail: oureurope[at]ptpn.poznan.pl; pelczynski[at]whus.pl

Information for Authors

REVIEWERS

2013
2014

2015

2016