Gwary Dziś

ISSN 1898-9276


Zawartość tomów

Gwary Dziś. 1.
Metodologia badań


Gwary Dziś. 2.
Regionalne słowniki
i atlasy gwarowe


Gwary Dziś. 3.
Wewnętrzne zróżnicowanie
języka wsi

Gwary Dziś. 4.
Konteksty dialektologiiGwary Dziś. 5.
A. Kowalska,
Apelatywne nazwy
miejsc w dialektach polskich


Gwary Dziś. 6.
Aktualne problemy
dialektologii
słowiańskiej


W roku 2015 seria wydawnicza Gwary Dziś została przekształcona w czasopismo on-line.

Gwary Dziś 7/2015


Gwary Dziś 8/2016


 


Komitet Redakcyjny / Editorial Board:

Redaktor naczelny – Jerzy Sierociuk
Sekretarz redakcji – Błażej Osowski
Redaktorzy tematyczni – Justyna Kobus, Tadeusz Lewaszkiewicz,
Irena Sarnowska-Giefing, Jerzy Sierociuk, Bogdan Walczak
Redaktorzy językowi – Irina Bakłanowa (język rosyjski), Libuše Čižmárová (język czeski),
Ganna Martynowa (język ukraiński), Vasilka Radeva (język bułgarski)


Rada Naukowa / Scientific Board:

Luczija Antonowa-Vasileva (Sofia), Natalia Chobzej (Lwów), Pavlo Grycenko (Kijów),

Halina Karaś (Warszawa), Józef Kąś (Kraków), Sergej Myznikov (Petersburg),
Elena E. Nefiedova (Moskwa), Milena Šipková (Brno), Jožica Škofic (Lublana),
Bogusław Wyderka (Opole)


Kontakt / Contact:

Instytut Filologii Polskiej UAM
Pracownia Dialektologiczna ul. A.Fredry 10 61-701 Poznań
gwarydzis[at]amu.edu.pl


Recenzenci tomu 8 / Reviewers vol. 8:

Józef Kąś, Tadeusz LewaszkiewiczOświadczenie Autora            

Wskazówki dla Autorów   


Książki nadesłane do redakcji: