Symbolae Philologorum Posnaniensium

Graecae et Latinae

ISSN 0302-7384

Z treścią tomów I-XIX można zapoznać się na stronie Instytutu Filologii Polskiej UAM:
http://www.staff.amu.edu.pl/~ifkuam/sym2bf1.html?wyborl=4#s18


t. XX (2010)z. 1
t. XX (2010)z. 2
t. XXI (2011)z. 1
t. XXI (2011)z. 2
t. XXII (2012)z. 1
t. XXII (2012) z. 2
t. XXIII (2013) z. 1
t. XXIII (2013) z. 2

Obraz

Czasopismo ukazuje się od 1973 roku. Jego pierwszym redaktorem był Jan Wikarjak. W latach 1985-2001 redaktorami byli Kazimierz Liman i Andrzej Wójcik, od roku 2002 Elżbieta Wesołowska, Krystyna Bartol oraz Aleksander Wojciech Mikołajczak. W 2003 roku do zespołu redakcyjnego dołączyła Teodozja Wikarjak.

W 2010 roku pismo przekształciło się w półrocznik, a jego wydawcą zostało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Współwydawca: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydawnictwo PTPN informuje, iż od roku 2015 nie jest wydawcą czasopisma. W sprawie kontynuacji prenumeraty prosimy kontaktować się z Redakcją pisma

Komitet Redakcyjny
Elisabeth Wesołowska, Christina Bartol,
Magdalena Stuligrosz, Theodosia Wikarjak
Marlena Puk (sekretarz)

Rada Naukowa Krzysztof Narecki (KUL)
Aurelio Perez Jimenez (Malaga)
Jakub Pigoń (UWr)
Ewa Skwara (UAM)
Kurt Smolak (Wiedeń)

Adres Redakcji
Instytut Filologii Klasycznej
ul. Fredry 10
61–701 Poznań

Lista recenzentów
Wskazówki dla Autorów
Oświadczenie Autora o oryginalności tekstu
Zgoda na zawieszenie artykułu w sieci
Arkusz oceny artykułu