Slavia Occidentalis

ISSN 0081-0002Zawartość tomów

Tom 66 (2009)
Tom 67 (2010)
Tom 68 (2011)
Tom 69 (2012)
Tom 70/1: Linguistica (2013)
Tom 70/2: Literaria (2013)
Tom 71/1: Linguistica (2014)
Tom 71/2: Literaria (2014)

Obraz

Tom 1. rocznika założonego przez M. Rudnickiego, redaktora pisma w latach 1921-1950, ukazał się w 1921 roku. Do wybuchu II wojny światowej opublikowano w sumie 17 tomów wydanych przez Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim. Dwa tomy powojenne 18. (1939/47) i 19. (1948) ukazały się nakładem Komitetu Redakcyjnego w składzie M. Rudnicki i L. Zabrocki.

W latach 1949–1959 czasopismo nie ukazywało się. Kolejny 20. tom opublikował w 1960 roku Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN, który samodzielnie patronował rocznikowi do roku 1999, kiedy to ukazał się 56. jego tom. Od roku 2000 po dziś czasopismo jest wydawane wspólnie przez PTPN i UAM. Obecnie zamieszczanie w czasopiśmie prace dotyczą języków i literatur zachodniosłowiańskich, kultury i słowiańskiej komparatystyki literackiej.


W roku 2013 wyodrębniono dwie serie czasopisma: LINGUISTICA (redaktor naczelny Tadeusz Lewaszkiewicz) oraz LITERARIA (redaktor naczelny Bogusław Bakuła), a periodyk został półrocznikiem.

Współwydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Redakcja serii LINGUISTICA / Editorial Board LINGUISTICA
Redaktor naczelny / Editor-in-Chief Tadeusz Lewaszkiewicz
Jolanta Migdał (sekretarz)
Rafał Šramek, Janusz Siatkowski, Sonja Wölkowa, Karol Zierhoffer


Redakcja serii LITERARIA / Editorial Board LITERARIA
Redaktor naczelny / Editor-in-Chief Bogusław Bakuła
Maciej Junkiert (sekretarz redakcji),
Dobrochna Dabert, Anna Gawarecka, Emilia Kledzik

Komitet Redakcyjny serii LITERARIA/ Editorial Staff LITERARIA
Prof. Josef Dolista (Trnawa), prof. Michael Düring (Kilonia), prof. Jan B. Lašek (Praga),
prof. Arent van Nieukerken (Amsterdam), prof. Wolfgang Schlott (Brema),
prof. Dietrich Scholze-Sołta (Budziszyn), prof. Marie Sobotková (Ołomuniec),
prof. Zofia Tarajło-Lipowska (Wrocław), prof. Miloš Zelenka (Czeskie Budziejowice),
prof. Marta Žilková (Nitra), prof. Tibor Žilka (Nitra)

Redakcja językowa i korekta / Proofreading: Jolanta Migdał

Recenzenci współpracujący z czasopismem
2013
2014