Studia Europaea Gnesnensia / Gnieźnieńskie Studia Europejskie

ISSN 2082-5951


Zawartość tomów

1-2/2010
3/2011
4/2011
5/2012
6/2012
7/2013
8/2013
9/2014
10/2014

Obraz

Projekt „Studia Europaea Gnesnensia” powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie i obejmuje czasopismo ukazujące się w rytmie półrocznym oraz serię monografii.

Dynamiczne przemiany kulturowe współczesnej rzeczywistości, w tym zjawisko wielokulturowości, wywołują ożywione zainteresowanie przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (antropologów kulturowych, etnologów, historyków, kulturoznawców, filozofów, językoznawców, literaturoznawców i innych) i pokazują zarazem, że opis i ocena dzisiejszego świata nie są możliwe bez badań interdyscyplinarnych, analizujących zjawiska zarówno doby współczesnej, jak i minionych wieków. Czasopismo „Gnieźnieńskich Studiów Europejskich” jest odpowiedzią na to zainteresowanie i stanowi forum dla dyskusji nad historycznym dziedzictwem i kondycją duchową dzisiejszej Europy i ich oddziaływaniem na kulturę światową. Pismo jest otwarte dla badaczy nie tylko z Gniezna i Wielkopolski, ale z całej Polski, Europy i świata.

Więcej informacji na stronie Instytutu Kultury Europejskiej UAM:http://www.steurgn.pl

Wydawnictwo PTPN informuje, iż od nru 11/2015 nie jest wydawcą czasopisma. W sprawie kontynuacji prenumeraty prosimy kontaktować się z Redakcją pisma: seg@amu.edu.pl


Redaktor Naczelny
Leszek Mrozewicz

Sekretarz
Filip Kubiaczyk

Komitet Naukowy
László Borhy (Budapeszt), Henriette Dahan-Khalev (Beer Sheva),
Nitza Davidovitch (Ariel), Kazimierz Dopierała (Gniezno),
Piotr Dyczek (Warszawa), Francisco Pina Polo (Saragossa),
Leonhard Schumacher (Moguncja), Dan Soen (Ariel),
Witold Szulc (Gniezno), Maria Tomczak (Gniezno)

Adres Redakcji:
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
tel. 61 4237000, 61 4237019
fax: 61 4237002
seg@amu.edu.pl