Studia z Automatyki i Informatyki

ISSN 0867-3977

Ze streszczeniami w języku polskim i angielskim od tomu 28/29 (2004) można zapoznać się na stronie
http://sait.cie.put.poznan.pl/

Obraz

Seria publikowana od roku 1969. Początkowo dzielona na tomy i zeszyty. w roku 1994 zmieniono nazwę serii na „Prace z Automatyki i Informatyki”. Do końca 2008 roku ukazały się w sumie 33 tomy (34 pozycje wydawnicze), większość w ramach tytułu „Studia z Automatyki” (od 1969), a potem „Studia z Automatyki i Informatyki” (od 1994). seria miała stanowić płaszczyznę wymiany myśli naukowej, dokonywać przeglądu bieżących badań i innowacji przemysłowych oraz wytyczać kierunki rozwoju automatyki.

Tom 1. podzielono na 4 zeszyty ukazujące się co roku. kolejne tomy nie były już dzielone, w latach 70. seria ukazywała się z częstotliwością rocznika, w latach 80. wydawano ją bardzo nieregularnie. od roku 2004 „Prace” wydawane są we współpracy z wydziałem elektrycznym Politechniki Poznańskiej.

Współwydawca: Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Więcej informacji o piśmie na stronie: http://sait.cie.put.poznan.pl/

Komitet Redakcyjny / Editorial Board
Przewodniczący / President: Tadeusz Puchałka
Redaktor / Editor-in-chief: Karol Rumatowski
Sekretarz / Assistant: Dariusz Horla
Członkowie / Members: Stanisław Bańka, Henryk Górecki, Tadeusz Kaczorek,
Andrzej Kasiński, Jerzy Klamka, Józef Korbicz, Andrzej Królikowski, Jacek Martinek,
Janusz Stokłosa, Ryszard Tadeusiewicz, Krzysztof Tchoń

Wskazówki dla Autorów
LINK