RES FACTA NOVA

ISSN 1897-824X

Zawartość tomów 1-11 na stronie http://www.resfactanova.pl/archiwum.html
Treść t. 12(21)
Treść t. 13(22)
Treść t. 14(23)
Treść t. 15(24)

Obraz

„RES FACTA. Teksty o muzyce współczesnej” (Kraków/Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967-1989) oraz „RES FACTA NOVA. Teksty o muzyce współczesnej” (Poznań/Wydawnictwo Ars Nova, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1994-do dziś) jest pismem, które od początku istnienia, niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej, stanowią istotny w Polsce element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i humanistycznej, z muzyką związanej.

Redaktorzy założyciele oraz kontynuatorzy myśli przewodniej pisma, którą było udostępnienie polskiemu odbiorcy ważnych i rzadkich tekstów najszerzej rozumianej współczesnej myśli o muzyce, nie stroniącej również od odniesień do tradycji Europy i kultur pozaeuropejskich, mieli na uwadze rosnącą potrzebę konfrontacji polskiego środowiska muzykologicznego (i nie tylko) z tym, co poza granicami Polski publikowano i o czym szeroko dyskutowano. To właśnie w RES FACTA / RES FACTA NOVA pojawiali się po raz pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy i krytycy, którzy odcisnęli swoją twórczością ślad także na kolejnych pokoleniach rodzimych artystów i intelektualistów.

Do grona założycieli pisma należeli lub/i należą do roku 2008: Michał Bristiger (redaktor naczelny od 1967), Mieczysław Tomaszewski, śp. Florian Dąbrowski, śp. Zygmunt Mycielski, śp. Stefan Jarociński, Jan Stęszewski, śp. Józef Patkowski, Paweł Szymański, Dorota Maciejewicz, Maciej Jabłoński. Z zagranicy do Redakcji należą: Paolo Emilio Carapezza (Palermo) oraz Helen Geyer (Weimar).

Od 2009 roku w skład Redakcji RES FACTA NOVA wchodzą: Michał Bristiger (Warszawa), Mieczysław Tomaszewski (Kraków), Jan Stęszewski (Warszawa-Poznań), Paweł Szymański (Warszawa), Maciej Jabłoński (Poznań), Ryszard Wieczorek (Poznań), Irena Poniatowska (Warszawa), Małgorzata Janicka - Słysz (Kraków), Alicja Jarzębska (Kraków), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa), Ewa Schreiber (Poznań), Marcin Trzęsiok (Katowice) i Sławomir Wieczorek (Wrocław).

Szczegółowe informację o piśmie oraz jego historię można znaleźć na stronie
http://www.resfactanova.pl/

Rada redakcyjna
http://www.resfactanova.pl/redakcja.html

Redaktor Naczelny
Marcin Gmys
marcin.gmys@gmail.com

Sekretarz Redakcji
Ewa Schreiber
ewa.schreiber@wp.pl

Wskazówki dla Autorów
http://www.resfactanova.pl/aktualnosci.html