Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

ISSN 0080-3634


Zawartość tomów
Pełną treść roczników 65 (2005) - 68 (2008) można pobrać (plik pdf) ze strony
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=229


R. 68 (2008)
R. 69 (2009)
R. 70 (2010)
R. 71 (2011)
R. 72 (2012)
R. 73 (2013)
R. 74 (2014)

RADOSŁAW PONIAT, Vagabonds in the Polish Nobles’ Commonwealthin the Context of Studies on Life Cycles

Obraz


Współwydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk


Czasopismo indeksowane w CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities


Więcej informacji na stronie Instytutu Historii PAN
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=229

Komitet Redakcyjny / Editorial Board
Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (redaktor), Cezary Kuklo,
Halina Manikowska, Włodzimierz Mędrzecki (redaktor),
Krzysztof Mikulski, Wojciech Morawski,
Jolanta Rudzińska (sekretarz)

Adres Redakcji
Instytut Historii PAN
Rynek Starego Miasta 29/31
00–272 Warszawa
e-mail: rdsg@ihpan.edu.pl

Informacje dla Autorów