Neuroskop

ISSN 1509-1600

Obraz

Rocznik poświęcony zagadnieniom diagnostyki i leczenia, szczególnie neurochirurgicznego, chorób układu nerwowego. Pismo powstało w 1999 roku i jest wydawane do dziś wspólnie przez Wydział Lekarski PTPN i Fundację na Rzecz Neurochirurgii im. Prof. F. Tokarza.
   Redaktorem naczelnym periodyku jest Stanisław Nowak. Pomysł wydawania rocznika powstał podczas dorocznych wielkopolskich Dni Neurochirurgii w odpowiedzi na potrzebę utrwalenia, upowszechnienia i szybkiego wprowadzenia do praktyki lekarskiej najnowszych osiągnięć tej bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedziny medycyny.
   Czasopismo zawiera raporty z badań klinicznych i doświadczalnych prowadzonych w kraju i za granicą, sprawozdania z konferencji naukowych, a także szczegółowe opisy technik operacyjnych. Prace publikowane w języku polskim i angielskim.

Wszystkie zamieszczone prace, od początku istnienia pisma dostępne są na stronie Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii

http://www.neurochirurgia.amp.edu.pl/

Informacje o Redakcji i jej adres
http://www.neurochirurgia.amp.edu.pl/

Wskazówki dla Autorów
http://www.neurochirurgia.amp.edu.pl/