Lingua Posnaniensis

ISSN 0079-4740


Zawartość roczników

t. 50
t. 51
t. 52 z. 1
t. 52 z. 2
t. 53 z. 1
t. 54 z. 1
t. 54 z. 2
t. 55 z. 1
t. 55 z. 2
t. 56 z. 1/2014
t. 56 z. 2/2014
t. 57 z. 1/2015
t. 57 z. 2/2015
t. 58 z. 1/2016
t. 58 z. 2/2016

Pełne wersje prac od tomu 51 (2009) dostępne są na platformie DE GRUYTER
https://www.degruyter.com/view/j/linpo3

Obraz

Rocznik poświęcony językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu umieszcza artykuły, recenzje i sprawozdania w językach angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i (początkowo) polskim. Tom 1. ukazał się w 1949 r. z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty nakładem komitetu redakcyjnego w składzie: T. Milewski, J. Otrębski, M. Rudnicki, L. Zabrocki.
  Od roku 1953 do dziś czasopismo wydawane jest przez PTPN, od roku 2000 we współpracy z Wydziałem Neofilologii UAM.
  Od 2010 „Lingua Posnaniensis” ukazuje się dwa razy w roku. Zamieszcza artykuły, recenzje, sprawozdania w języku angielskim. Czasopismo na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Komitet Redakcyjny / Editorial Board:
Redaktor naczelny / Editor-in-chief: Władysław Zabrocki
Redaktorzy tematyczni / Thematic editors: Leszek Bednarczuk, Nicole Nau
Redaktor wykonawczy / Executive editor: Krzysztof Stroński
Redaktorzy językowi / Language editors: Michael Farris, Stefan Wiertlewski
Sekretarze / Secretaries: Szymon Grzelak, Marcin Michalski


Członkowie / Members:
Wiesław Awedyk, Tadeusz Batóg, Andrzej Bogusławski,
Vit Bubenik, Eystein Dahl, Jacek Fisiak, Armin Hetzer,
Henryk Jankowski, Tomasz Krzeszowski,
Leonid Kulikov, Henrik Liljegren, Witold Mańczak,
Terumasa Oshiro, Dennis R. Preston, Gábor Takács,
Boris Zakharyin, Tadeusz Zgółka

Poprzedni redaktorzy naczelni / Former Editors-in-chief: Ludwik Zabrocki, Jerzy Bańczerowski

Adres Redakcji / Editorial Office
Instytut Językoznawstwa (Institute of Linguistics)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
e-mail: linguapo[at]amu.edu.pl

Informacje dla Autorów / Authors Guide

Lista recenzentów