Interdisciplinary Studies in Musicology

ISSN 1734-2406

Zawartość roczników


vol. 9 (for 2010): 1810-1910-2010: Chopin’s Shadow. Transformations of the composer’s image in culture and the arts, edited by Marcin Gmys, Danuta Jasińska and Anna Lubońska - Spis treści

vol. 10: Between sound and music, edited by Justyna Humięcka-Jakubowska and Piotr Podlipniak - Spis treści

vol. 11: Source Studies in Musical Culture, edited by Alina Mądry and Magdalena Walter-Mazur - Spis treści

vol. 12: Italian Music in the XXth Century Culture , edited by Maciej Jabłoński, Pietro Misuraca and Piotr Podlipniak - Spis treści

SPECIAL ISSUE: Krzysztof Meyer – his works and contexts in twentieth-century Polish music, edited by Justyna Humięcka-Jakubowska and Danuta Jasińska - Spis treści

vol. 13: The Music of Liszt and Mahler: interpretation, context, reinterpretation, edited by Marcin Gmys and Ryszard Daniel Golianek - Spis treści

vol. 14: Musical Semiotics Revisited, edited by Maciej Jabłoński, Jakub Kasperski, Piotr Podlipniak and Ewa Schreiber - Spis treści

Obraz

Pierwsze trzy tomy czasopisma wchodziły w skład serii Prace Komisji Muzykologicznej PTPN i były publikowane we współpracy z Zakładem Muzykologii Instytutu Historii Sztuki UAM w latach 1993-1997. Zawierały materiały z konferencji interdyscyplinarnych z lat 1991-1995. Pierwszymi redaktorami byli Jan Stęszewski i Maciej Jabłoński. Po roku 1997 publikację samodzielnie wydawał Zakład Muzykologii UAM. Od roku 2011 Wydawnictwo PTPN jest, obok Wydawnictwa Naukowego UAM, wydawcą pisma.

Czasopismo w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie Repozytorium UAM (AMUR)
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/948