Biological Letters

ISSN 1644-7700


Zawartość

– Pełne teksty z tomów 39-44 dostępna na stronie
http://www.staff.amu.edu.pl/~biollett/online.htm
– Pełne teksty z tomów 46 i 47 dostępna na platformie Versita
http://versita.metapress.com/content/121770/

Obraz

„Biological Letters” jest kontynuatorem tradycji pisma “Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Serie D Sciences Biologiques“ (vol. 1-30 - 1960-1993), a następnie “Biological Bulletin of Poznań” (vol. 31-39 of 1994-2001) i Biological Letters (od vol. 40 do dnia dzisiejszego).

Czasopismo w języku angielskim, wydawane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie http://www.biollett.amu.edu.pl/

Adres Redakcji
Biological Letters
Department of Animal Physiology
Institute of Experimental Biology
Adam Mickiewicz University
Umultowska 89
61-614 Poznań, Poland
e-mail: biollett@main.amu.edu.pl


Instrukcja dla Autorów