BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA

ISSN 1233-2224

Współwydawcy

Zakład Historii Wychowania UAM, Zarząd Główny Towarzystwa Historii Edukacji w Warszawie


2005/2006 1-2 (21-22) TREŚĆ

2007 (23) TREŚĆ

2008/24 TREŚĆ

2009/25 TREŚĆ

2010/26 TREŚĆ

2011/27 TREŚĆ

2012/28 TREŚĆ

2013/29 TREŚĆ

2013/30 TREŚĆ

2014/31 TREŚĆ

2014/32 TREŚĆ

Obraz

Biuletyn Historii Wychowania ukazuje się od 1994 r. Pierwszym wydawcą pisma było Wydawnictwo Eruditus. Od 2007 roku BHW wydaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a współwydawcami są Zakład Historii Wychowania UAM oraz Towarzystwo Historii Edukacji w Warszawie.

Biuletyn jest ogólnopolskim, profesjonalnym wydawnictwem o historyczno-oświatowym charakterze. W treści znajdziemy siedem działów: Artykuły i rozprawy, Materiały, Z Kalendrza historycznego, Prezentacje, Wydawnictwa, Życie naukowe oraz Kronikę Towarzystwa Historii Edukacji.

Więcej informacji (kontakt, adres Redakcji, lista recenzentów, wskazówki dla Autorów) na stronie
Zakładu Historii Wychowania UAM:
http://historiawychowania.amu.edu.pl/biuletyn.html

Rada redakcyjna
Kalina Bartnicka, Vlasta Cabanová, krzysztof Jakubiak
Wiesław Jamrożek, Andrzej Meissner, Lech Mokrzecki, Winfried Schich,
Władysława Szulakiewicz, Jaroslav Vaculik, Adam Winiarz, Dorota Zołądź-Strzelczyk

Redakcja
Wiesław Jamrożek (redaktor naczelny)
Dorota Zołądź-Strzelczyk (zastępca redaktora naczelnego)

Adres redakcji
WSE UAM, ul. A. Samarzewskiego 89 p. 404
60-568 Poznań, tel. 061 829 23 14