Archiwum Historii i Filozofii Medycyny

ISSN 0860-1844

Rocznik 73/2010, TREŚĆ

Rocznik 74/2011, TREŚĆ

Rocznik 75/2012, z. 1 TREŚĆ

Rocznik 75/2012, z. 2 TREŚĆ

Rocznik 76/2013, z. 1 TREŚĆ

Rocznik 76/2013, z. 2 TREŚĆ

Rocznik 77/2014 TREŚĆ

Obraz Archiwum Historii i Filozofii Medycyny jest periodykiem powstałym w 1924 r. z inicjatywy i głównym nakładem sił Adama Wrzoska. Przez lata czasopismo zmieniało nazwę, redaktorów naczelnych i szatę graficzną, ciągle jednak pozostając jednym z nielicznych na skalę światową naukowych tytułów specjalistycznych wydawanych cyklicznie.
AHiFM, tom 73 pliki do pobrania/download files3. JZBIGNIEW DOMOSŁAWSKI Więzi medyczne Dolnego Śląska z Poznaniem i Wielkopolską w XIX stuleciu / Medical Links between Lower Silesia and Poznań and Greater Poland in Nineteenth Century
4. JERZY DURKALEC, TERESA LATOUR Udział poznańskiej medycyny w rozwoju balneologii / Contriburion of Poznań Medicine to Development of Medical Spas
5. KAZIMIERZ JANICKI Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym / Poznań Military Doctors in the Interwar
6. KRZYSZTOF KOPOCIŃSKI, ZBIGNIEW KOPOCIŃSKI Zarys organizacji i działalności 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem w latach 1920–1939 / An Outline on the Organization and Activities of the 9th District Hospital in Brest on the Bug River in Th e Years 1920–1939
8. KRZYSZTOF KOPOCIŃSKI, ZBIGNIEW KOPOCIŃSKI ZOpieka duszpasterska w 9. Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem / Pastoral Care in 9th District Hospital in Brest on the Bug
9. WITOLD JURCZYK Anestezjologia akademicka w Poznaniu / Academic Anesthesiology in Poland
10. ZBIGNIEW KOPOCIŃSKI, KRZYSZTOF KOPOCIŃSKI, CZESŁAW JEŚMAN Początki lotnictwa sanitarnego w Polsce / The Origins of Medical Aviation in Poland
12. MAGDALENA BADURA-STRONKA Historia badań nad przyczynami niepełnosprawności intelektualnej / History of Research into Causes of Intellectual Disability
13. KAROL KOSZADA, ELŻBIETA ŚWIĄTKOWSKA, GRZEGORZ KOSZADA Historia rozwoju szpitalnictwa w Kutnie / Th e History of Hospital Service in Kutno
14. WALENTYNA KRYSTYNA KORPALSKA Izba Lekarska Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1887–1919 / Medical Chamber of Poznan Province in 1887–1919
16. BOŻENA URBANEK XIX-wieczne materiały archiwalne i zabytki literatury na temat opieki nad pacjentami z Poznania / Poznan Nineteenth-Century Archives and Literature Relating to Patient Care
17. TADEUSZ TOŁŁOCZKO Dylematy etyczne a strajki lekarskie z polskiej perspektywy, czyli „Jestem za — a nawet i przeciw” / Ethical Dilemmas versus Medical Strikes from the Polish Perspective
18. WŁODZIMIERZ WITCZAK Doktor medycyny Maksymilian Ziółkowski (1844–1936) — powstaniec i lekarz / Maksymilian Ziółkowski, MD (1844–1936) — Insurgent and Physician
19. MICHAŁ POCZĄTEK Arnold Drygas, lekarz i podróżnik. Szkic do portretu / Arnold Drygas, Physician and Traveler. Sketch for a Portrait
20. JACEK CEPTOWSKI Doktor Józef Ceptowski — lekarz i działacz społeczny (1905–1997) / Dr. Joseph Ceptowski — Physician and Social Activist (1905–1997)

Kontakt z Redakcją
Redaktor Naczelny
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
e-mail: ae.grzybowski@gmail.com

Redaktorzy tematyczni
Roman Meissner (Poznań) – historia medycyny nowożytnej
Michał Musielak (Poznań) – filozofia medycyny
Constantinos Trompoukis (Heraklion) – historia medycyny starożytnej

Sekretarz redakcji
Daria Kryszak
e-mail: ahif@cornetis.pl

Kontakt pocztowy
Redakcja Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań


Procedura recenzowania artykułów
Arkusz oceny prac kwalifikowanych do czasopisma
Informacje dla Autorów


Egzemplarze archiwalne dostępne w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
www.wydawnictwo.ump.edu.pl